Παραχώρηση χρήσης των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και των βοηθητικών χώρων τους.

Αριθμός Απόφασης:

25

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: