Παραχώρηση χρήσης των Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και των βοηθητικών χώρων τους.

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: