Παραχώρηση κατά χρήση απορριμματοφόρου στο Δήμο Παύλου Μελά για ορισμένο χρόνο άνευ ανταλλάγματος.

Αριθμός Απόφασης:

223

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: