«Παραχώρηση οχήματος ΚΗΗ 7159 στην Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ».

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: