Παραλαβή του Β1 σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης, που αφορά στη μελέτη με αρ.81/2017 με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.6 ΤΗΣ Δ.Κ.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» και γνωμοδότηση περί της Πρότασης της Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης.

Αριθμός Απόφασης:

137

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: