Παράταση χρόνου σύμβασης της «Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών για συντηρήσεις εγκ/σεων θέρμανσης δημοτικών χώρων».

Αριθμός Απόφασης:

160

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: