Παράταση χρόνου σύμβασης της «Προμήθειας κουφωμάτων αλουμινίου»

Αριθμός Απόφασης:

048

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

21/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: