Παράταση Εργασιών του Έργου «Συντήρηση Βαφών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

153

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: