Παράταση ισχύος και για το έτος 2021 των ΑΔΣ περί των τελών διαφήμισης, Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων, ΤΑΠ

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: