Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την μελέτη: «ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (αρ. μελ. 136/2018), προεκ/μενης αμοιβής: 72.539,68€ (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Απόφασης:

208

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: