Παράταση συνολικής προθεσμίας σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών από Διαπιστευμένο Φορέα για παιδικές χαρές, όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου, εργαστηριακούς ελέγχους, ανελκυστήρες και λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα» - ομάδα Β ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΥΨΩΤIΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, (Αρ. Μελ. : 46/2019)

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: