Παράταση συνολικής προθεσμίας σύμβασης «Προμήθεια διαχωριστικών γραφείου», (Αρ. Μελ. : 40/2020)

Αριθμός Απόφασης:

197

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: