Παράταση συνολικής προθεσμίας σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», (Αρ. Μελ. : 18/2020)

Αριθμός Απόφασης:

198

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: