Παράταση συνολικής προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά την «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης» (αρ.μελ.:39/2020)

Αριθμός Απόφασης:

138

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: