Παράταση Τμηματικής Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (αρ. μελ. 54/2014).

Αριθμός Απόφασης:

376

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: