«Παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων (άρθρο 202 ΔΚΚ) σε Eκκλησιαστικά Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας».

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: