Παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων (άρθρο 202 του ΔΚΚ) σε αθλητικούς και πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

29

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: