Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή από το Δήμο και το Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης του Χάρτη – «Αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», ο οποίος προωθείται από την Ε.Ε. και σκοπό έχει την επίτευξη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή έως το 2030.

Αριθμός Απόφασης:

86

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: