Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή από τον Δήμαρχο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός Απόφασης:

72

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

13/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: