«Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή από τον Δήμο και τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, το οποίο προωθείται από την Ε.Ε. και σκοπό έχει την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής και της κλιματικής πολιτικής της Ε.Ε.».

Αριθμός Απόφασης:

70

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: