Παροχή εξουσιοδότησης στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Δήμου Διονύση για άσκηση εφέσεως κατά της 26635/2011 απόφασης του Μον. Πρωτ. Θεσ/νίκης- διαδικασία Εργατικών διαφορών – κατά Κωνσταντίας Σπανού και Κυριακής Μητσού

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: