Παροχή νομικής υποστήριξης στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και τυχόν περαιτέρω διαδικασίες.

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

10/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: