Παροχή οικονομικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου για το έτος 2011.

Αριθμός Απόφασης:

233

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: