Παροχή σύμφωνης γνώμης για δωρεάν παραχώρηση χώρου στο δημοτικό ακίνητο (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) στην Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. για ίδια χρήση 27/09/2022 έως 03/10/2022 για υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων στα πλαίσια του 1ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

Αριθμός Απόφασης:

016

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: