Παροχή σύμφωνης γνώμης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων προς τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για τη στέγασή του.

Αριθμός Απόφασης:

030

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: