Παροχή σύμφωνης γνώμης για την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος με αριθμό 4 στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 16, που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος μας, εμβαδού 132τμ.του οποίου η μίσθωση έχει λήξει..

Αριθμός Απόφασης:

029

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: