Παροχή σύμφωνης γνώμης για την τοποθέτηση σήματος ΣΤΟΠ στην οδό Σκεπάρνη στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: