Παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με την παραχώρηση του με αρ. 409 α αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Οριστικής Διανομής 1959 ÷1962 (Ο.Δ.), αγροκτήματος Μενεμένης στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης της Δ.Κ. Μενεμένης.»

Αριθμός Απόφασης:

005

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: