Πρακτικό Νο3 ελέγχου των δικαιολογητικών άρθρου 80 του Ν.4412/16 και κατακύρωσης αποτελέσματος για την μελέτη: «Ειδικό χωρικό σχέδιο παράκτιου μετώπου Δ.Ε. Μενεμένης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», με προϋπολογισμό 58.499,74 €, πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

170

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

23/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: