ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019.

Αριθμός Απόφασης:

216

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: