Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2015

Αριθμός Απόφασης:

074

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: