Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για το έτος 2011.

Αριθμός Απόφασης:

67

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: