Προγραμματισμός σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

040

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: