Προγραμματισμός σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) έτους 2019.

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

27/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: