Προκήρυξη 4Κ/2020/13-5-2020 του ΑΣΕΠ-Απόφαση 1548/2022 Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣΤΕ). Θέση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: