Προσαρμογή του Σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου ΟΤΑ.

Αριθμός Απόφασης:

192

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: