Πρόσληψη ενός (1) κεραμίστα ΔΕ, ενός (1) δασκάλου υποκριτικής ΠΕ, δύο (2) ψυχολόγων ΠΕ και 4 Υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων ΥΕ, για χρονικό διάστημα 2 μηνών.

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: