Πρόσληψη τεσσάρων (4) συνοδών λεωφορείων ΥΕ, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Αριθμός Απόφασης:

299

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: