Πρόταση αριθμού θέσεων κατά ειδικότητα σπουδαστών επι πτυχίω ΤΕΙ για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης στις υπηρεσίες του Δήμου μας.

Αριθμός Απόφασης:

271

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

11/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: