Πρόταση περί της τοποθέτησης στην πλατεία Κ. Τσομπάνογλου μνημείου Μικρασιατικού Ελληνισμού

Αριθμός Απόφασης:

39

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: