Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής κατά καταπατητή τμήματος του υπ’ αριθ. 108 δημοτικού αγροτεμαχίου.

Αριθμός Απόφασης:

71

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: