Ψηφίσεις δαπανών εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: