Ψηφίσεις πιστώσεων: α. 146.684 υπέρ Αφων Μορέλου και Δικηγόρου για αποζημίωση βάσει δικαστικής απόφασης (αρ. 28572/2010) και β. ψήφιση πίστωσης 2823,90€ σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης υπέρ Φωτεινής Μανιατοπούλου και Δικηγόρου της.

Αριθμός Απόφασης:

115

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: