Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2012

Αριθμός Απόφασης:

166

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: