Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2012 για προμήθειες υλικών και αναθέσεις υπηρεσιών.

Αριθμός Απόφασης:

116

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

28/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: