Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2014.

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: