Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2015.

Αριθμός Απόφασης:

192

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

08/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: