Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

003

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: