Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: