Ψηφίσεις πιστώσεων για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας.

Αριθμός Απόφασης:

248

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: